Cofrestrwch am ein cylchlythyr

Derbyn newyddion rheolaidd am gynigion arbennig, digwyddiadau a chynhyrchion newydd.
Enw :
e-bost :
Ffôn :
 


ORIAU AGOR Y HAF
Siop
Dydd Llun - Sadwrn8.30yb-6.30yp
Dydd Sul8.30yb-5.00yp

Caffi
Dydd Llyn - Gwener9.30yb-5.00yp
Dydd Sadwrn a Sul9.00yb-5.00yp
(gweinir bwydlen llawn tan 3.00, diodydd a chacennau wedyn)Croeso i wefan Cwmni Cletwr

Menter gymunedol ddeinamig sy'n gwasanaethu pobl plwyf Llangynfelyn a'r cyffiniau.

Jambusting - Maureen and Chris chopping apples (c) Cwmni Cletwr

Jambusting - Maureen and Chris chopping apples

Beth am wirfoddoli?

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr. Mae'n cyfle wych i gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau a dysgu sgiliau newydd - ac wrth gwrs i helpu Cwmni Cletwr darparu gwasnaethu i'n cymuned. Dysgwch mwy yma


Arbedwch arian ar eich biliau OLEW
Mae'r grŵp brynu olew Clwb Cosy wedi bod yn rhedeg ers dros blwyddyn nawr, ac wedi arbed cannoedd o bunnoedd ar gyfer aelodau. Os ydych chi'n byw yn yr ardal ac eisiau ymuno, cewch dysgu mwy yma.


Siop Siarad yn Cletwr!

Y 3ydd bore Sadwrn o bob mis, o 11yb yn y caffi, bydd cyfleu i chi ymarfer eich Cymraeg ac i sgwrsio efo pobl sy'n dysgu.

Mae sesiynau anffurfiol a chyfeillgar hyn wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn, felly dewch mewn llu i gael blas o'r iaith Gymraeg a mwynhau paned flasus ar yr un pryd.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration